top of page

Tarm Frimenighed søger præst

Tarm Frimenighed søger en præst til ansættelse pr. 1. august 2024 eller efter nærmere aftale, da vores præst igennem 9 år har søgt nye udfordringer.

Menigheden har lige rundet 20 år, hvoraf vi de sidste 9 år har haft ansat en præst. I vores kirke er der plads til forskellighed og højt til loftet. Menigheden består af en del nykristne, mens andre er vokset op med kristentroen fra barnsben. Sammen er vi optaget af at være en menighed i mission.

 

Vi er en evangelisk luthersk frimenighed, som er tilknyttet Luthersk Mission og

 • er en aktiv og levende kirke med 60-80 deltagere til gudstjenesterne, som vi holder i velegnede lejede lokaler

 • har ca. 3 gudstjenester om måneden

 • mange medlemmer er aktive i forskellige tjenestegrupper, hvor vi tjener Gud og menigheden med de evner og nådegaver, vi hver især har

 • mødes i cellegrupper

 • prioriterer børne-, junior- og teenarbejde højt og har Børnekirke under en del af gudstjenesten

 • har fælles ungdomsarbejde med menigheder omkring os

 • har flere gange haft kristendomskurser

 • er placeret i en skøn del af landet med en fantastisk natur, et rigt kirkeliv samt kristne fri- og efterskoler

 • er en del af NMM (Netværk for Missionale Menigheder)

 

I Tarm Frimenighed vil vi, at mennesker må

 • komme til tro på Jesus, blive bevaret i troen på Ham og vokse i troens liv og finde ind i en tjeneste

 • opleve, at der er plads til den enkelte, og alle må føle sig værdsat med netop deres personlighed, livssituation, alder og civilstand

 • opleve, at netop deres kald og nådegaver bliver set, brugt og værdsat

 • være optaget af i ord og praksis at bringe evangeliet til børn og voksne i vores by

 

Vi forstiller os at du:

 • har teologisk uddannelse eller har anden relevant baggrund

 • bringer dine evner og nådegaver i spil

 • bor i vores by. Der er ikke præstebolig/kontor, men vi kan være behjælpelige med at finde bolig

 • har en tydelig bibelsk forkyndelse i et letforståeligt sprog

 • varetager nogle af følgende opgaver: 

  • Pastorale opgaver i form af sjælesorg, vielse/begravelse, prædiken /under-visning, dåb, konfirmation, sakramentsforvaltning

  • Vejlede og igangsætte frivillige samt inspirere ledelsen og vores tjenestegrupper

 • har lyst til et tæt samarbejde med menigheds- og ældsteråd

 • deltager i netværk med andre præster/LM-ansatte

 

Her på hjemmesiden findes relevante oplysninger om, hvem vi i øvrigt er, og hvad der sker i vores kirke.

 

Løn og ansættelse:

 • tilbyder en ansættelsesgrad på 50-75%, og du kan få indflydelse på indholdet af stillingen

 • Aflønning sker iflg. Luthersk Missions lønskala, vi følger Medarbejder- og Kompetencestyrelsens lønoversigt for tjenestemænd

 • Alle ansøgninger vil blive behandlet fortroligt af menighedsrådet/ansættelsesudvalget

 • Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte formand for ældsterådet Axel Rye Clausen på mobil 30224823 eller mail aeldste@tarmfrimenighed.dk

 • Som reference henviser vi til vores nuværende præst Andreas Ipsen på mobil 28181577

 

Du sender din ansøgning via mail til: aeldste@tarmfrimenighed.dk

 

Ansøgningsfrist mandag den 13. maj. kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler og evt. prøveprædiken påtænkes i uge 21-22.

 

Med venlig hilsen

Ældste- og Menighedsrådet i Tarm Frimenighed

Nyt logo endeligt.jpg
bottom of page