Økonomi og gaver

Der er flere muligheder for at støtte Tarm Frimenighed økonomisk, hvor man samtidig kan udnytte nogle af de skattefradragsmuligheder der er.

Kontakt vores kasserer for yderligere oplysninger.

 

Gaver til daglig drift: Bank reg. nr. 7670 kontonr. 1789663

Gaver til opsparing: Bank reg. nr. 7670 kontonr. 2160955

Servicekonto: Bank reg. nr. 7670 kontonr. 4783291

 

Gaver og fradragsmuligheder:

Tarm Frimenighed er gennem Luthersk Mission er godkendt til at modtage gaver efter Ligningsloven paragraf 8A og paragraf 12.

Det betyder, at du kan trække din gave fra på selvangivelsen.

I 2014 kan du få fradrag for op til 14.500 kroner.

Ægtefæller kan opnå hver sit skattefradrag. Det skal derfor fremgå, hvem der har givet gaven.

 

Gavebrev:

Et gavebrev er en aftale, hvor du forpligter dig til at give et beløb til Tarm Frimenigheds arbejde.

Det kan være:

  • et fast beløben procentdel af din indkomst

  • et procentdel af din indkomst, max 15 procent af din bruttoindkomst.

En gavebrevsaftale er en skriftlig aftale, der gælder i minimum 10 år.

 

For yderligere information kontakt kasseren

Kontakt kassereren