top of page

Kirkelige handlinger

Ønsker du menighedens hjælp til en kirkelig handling, så kan du kontakte præsten og høre nærmere.

 

Tarm Frimenighed tilbyder følgende kirkelige handlinger:

 

Dåb

Ønsker man at få sit barn døbt i menigheden kan man kontakte præsten og aftale en tid til dåbssamtale og dåbsdag. Under normale omstændigheder vil dåben finde sted i forbindelse med en søndagsgudstjeneste. Til dåben skal der være mellem to og fem dåbsvidner (faddere). Mindst én forælder skal være medlem af Tarm Frimenighed.
Er man voksen og udøbt sker optagelse som medlem i menigheden gennem dåb.

 

Konfirmation

I Tarm Frimenighed konfirmerer vi unge i 7. klasse. Konfirmationen sker på baggrund af aldersvarende

oplæring i den kristne tro. Undervisning af menighedens konfirmander sker i samarbejde med Skjern Bykirke.

Selve konfirmationen foregår ved en gudstjeneste med bekendelse og forbøn. Vi anbefaler desuden vores

konfirmander at deltage på Konfirmandkursus.

 

Ægteskab

Ønsker man at indgå ægteskab vil Tarm Frimenighed gerne være behjælpelig med dette. Vi har ikke selv vielsesmyndighed, og derfor skal selve vielsen foregå på rådhuset, hvorefter vi arrangerer en forbøns- og velsignelseshandling i Tarm Frimenighed. Forud for dette vil der være en eller flere samtaler med præsten som forberedelse til vielsen og livet i ægteskabet. Derudover anbefaler vi deltagelse i forlovelsessamtaler.

Se menighedens ritual for velsignelse af ægteskab her (ritualet kan tilpasses).

 

Begravelse

Hvis et medlem af menigheden dør, kan de pårørende kontakte præsten, som vil stå til rådighed for sjælesorg og forbøn. Menighedens ledelse vil desuden være behjælpelig med de praktiske ting ved planlægning og gennemførelse af begravelsen. Du kan downloade en folder om begravelse i menigheden her og en huskeliste i forbindelse med dødsfald her.

 

Forbøn/salving

Ønsker man en forbønshandling og evt. salving ved sygdom, så er man velkommen til at kontakte præsten.

Se menighedens ritual for forbøn og salving her.

bottom of page