top of page

Medlemsskab

Alle er velkomne i Tarm Frimenighed, og medlemskab er ikke et krav for at være en del af menighedens fællesskab. Medlemskab er dog nødvendigt for at have stemmeret ved menighedens årsmøde og være valgbar til menighedsledelsen. Medlemskab er i det hele taget en god måde at knytte sig til menigheden og forpligte sig på fællesskabet.

 

Hvis du ønsker at blive medlem af Tarm Frimenighed, så skal du være indforstået med og kunne tilslutte dig menighedens vedtægter.

 

Kontakt præsten for at høre mere om muligheden for medlemskab.

bottom of page