top of page

Hvem er vi?

 

Tarm Frimenighed består af en flok mennesker i alle aldre, der mødes til gudstjeneste langt de fleste søndage. Vi mødes til fællesskab, ord fra Gud, sang, musik og mange andre ting. Under gudstjenesten er der en samling for børnene og ind i mellem også for juniorerne.

 

Vi glæder os over, at troen på Gud giver frifindelse for synd og et håb om et evigt liv uden sygdom, savn og livets sårbarhed. Det ønsker vi faktisk, at du bliver en del af.

 

I Tarm Frimenighed ønsker vi også at være et sted, hvor vi kan dele ting med hinanden, som hører menneskelivet til. Det kan være i forbindelse med gudstjenesten, i mindre grupper, som vi kalder cellegrupper eller i andre mindre fællesskaber.

 

Tarm Frimenighed tilbyder også spændende aktiviteter for børn, unge og voksne i løbet af ugen.

Netværk vi er en del af

 

Tarm Frimenighed er en del af Luthersk Missionsforening, som er en forening, der de fleste steder arbejder inden for de folkekirkelige rammer, men som en selvstændig og fri bevægelse. Nogle steder er der i LM-regi dannet menigheder, der står uden for folkekirken, men som har samme grundlag.

 

Evangelisk, luthersk, bibelsk:

 

LM er evangelisk og luthersk. Det betyder, at LM står for den klassiske kristendom, som blev indført i Danmark ved refor-mationen. I forståelsen af kristendommen ønsker LM at være tro over for Bibelen.

 

Mere om, hvad det vil sige at være luthersk kan findes her og her.

 

Vi er ligeledes en del af et Netværk for Missionale Menigheder, hvor vi henter inspiration til at nå længere ud med evangeliet i vores by og vort land. Læs mere her.

bottom of page