top of page

Det tror vi på

I Tarm Frimenighed tror vi på, at Gud eksisterer, og at hans væsen er sådan, som han har åbenbaret sig i de Bibelske skrifter. Vi tror på, at Jesus Kristus er Guds søn, at han levede, døde og opstod for vores skyld. Vi tror på, at Gud gennem Helligånden udruster sin menighed på jorden. Vi tror vi på, at Bibelen er Guds ord, og at den derfor er fuldt troværdig i alt, hvad den siger.

 

Gud har skabt hele verden, og han har skabt alle mennesker i sit billede. Derfor tror vi på, at alle mennesker har uendelig høj værdi uanset og skal behandles som sådan, og at vi har et forvalteransvar for at passe godt på den verden, vi lever i.

 

Samtidig tror vi, at alle mennesker, ved ikke at leve efter Guds gode vilje, er trådt ud af den kærlighedsfulde relation til Gud, som vi er skabt til at leve i. Det betyder, at alle mennesker helt fra undfangelsen er fjender af Gud og fortjener at tilbringe evigheden borte fra Gud.

 

Derfor er det med jubel at vi tror og bekender, at Gud valgte at frelse mennesker ved selv at blive menneske i Jesus Kristus og på korset bære den fulde straf for menneskehedens synd og besejre døden ved at opstå fra graven.

 

Alle som tror på Jesus og sætter sin tillid til ham bliver fuldt ud tilgivet al sin synd og kan, nu og for evigt, have Gud som far.

 

Vi tror og ser med forventning frem til, at Jesus en dag vil komme tilbage og genoprette alt, som pga. synden og døden, er blevet ødelagt i denne verden.

 

I Tarm Frimenighed har vi samme bekendelsesgrundlag som i Den Danske Folkekirke. Det betyder, at vi bekender os til:

 

Som en del af Luthersk Mission (LM) bakker vi desuden fuld ud op om de kerneværdier, som LM har formuleret.

 

bottom of page